Roviniete gratuite pentru persoanele cu dizabilitati

Persoanele cu handicap care detin autoturisme adaptate handicapului, dar si persoanele care le au in ingrijire pot beneficia de scutirea de la plata rovinietei, dupa cum este stabilit prin Legea nr. 448/2006.

Incepand cu data de 13.07.2015 se modifica conditiile de acordare a scutirii de rovinieta, iar in conformitate cu Actul aditional la Conventia incheiata intre Ministerul Transporturilor, CNADNR si DGASPC se modifica continutul documentatiei necesare in vederea eliberarii rovinietelor.

Proprietarul / copropietarul autoturismului este persoana cu handicap:

In acest caz pentru obtinerea rovinietei sunt necesare:

– Cererea tip Anexa 1;
– Copia CI/ BI al persoanei cu handicap;
– Copia certificatului de incadrare in grad de handicap;
– Documentul care atesta calitatea de insotitor
– Copia cartii de identitate sau a talonului autoturimului.

Copiile trebuie certificate pentru conformitate cu originalul. Documentatia poate fi depusa fie prin intermediul primariei din localitatea de domiciliu, fie direct la sediul DGASPC judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti, cel tarziu pana la data de 19 a lunii pentru rovinietele ce se emit din luna urmatoare.

Proprietarul autoturismului asigura transportul persoanei cu handicap, ca insotitor al acesteia pe durata deplasarii:

In acest caz pentru obtinerea rovinietei sunt necesare:

– Cererea tip Anexa 2;
– Copia CI/ BI al proprietarului autoturismului si al persoanei cu handicap;
– Copia certificatului de incadrare in grad de handicap;
– Copia cartii de identitate sau a talonului autoturimului;
– Ancheta sociala asupra proprietarului autoturismului, din care sa reiasa daca proprietarul autoturismului asigura transportul persoanei cu handicap.

Proprietarul autoturismului este totodata asistentul personal al persoanei cu handicap grav:

In acest caz pentru obtinerea rovinietei sunt necesare:

– Cererea tip Anexa 3;
– Copia CI/ BI al proprietarului autoturismului si al persoanei cu handicap;
– Copia certificatului de incadrare in grad de handicap;
– Copia cartii de identitate sau a talonului autoturimului;
– Adeverinta emisa de primaria angajatoare, din care sa reiasa calitatea de asistent personal a proprietarului autoturismului.

Copiile trebuie certificate pentru conformitate cu originalul. Documentatia poate fi depusa fie prin intermediul primariei din localitatea de domiciliu, fie direct la sediul DGASPC judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti, cel tarziu pana la data de 19 a lunii pentru rovinietele ce se emit din luna urmatoare.

CNADNR elibereaza rovinietele solicitate si le trimite, pana in ultima zi lucratoare a lunii, catre Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale este diferentiat in functie de tipul vehiculului. In cazul autoturismelor, valabilitatea rovinietei poate fi de sapte, 30, 90 de zile sau de un an.

De asemenea, persoanele incadrate intr-un grad de handicap beneficiaza de carduri-legitimatii de parcare gratuita a autoturismelor, eliberate de Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul primariei de pe raza carora domiciliaza.

Citeste si

Ce este rovinieta?
Acte necesare pentru eliberarea rovinietei
Roviniete gratuite pentru persoanele cu dizabilitati
Cine este scutit de la plata rovinietei?